Projecte: Carles Àvila Consciència Generativa

Tasques: Generació d’imatge de marca, logo i lema. Creació de plataformes socials. Estratègies i dinamització de continguts. Estructuració de projectes i calanderització anual.

Facebook / Linkedin / Instagram

Telèfon: 697 364 686

Mail: info@carlesavila.com

Adreça: C/Muntaner, 356, 2º1ª porta B, Barcelona 08021