Booktrailers per la nova etapa 2.0 de l’Agrupació Barça Jugadors

L’Agrupació Barça Jugadors, ABJ, enceta una nova etapa d’expansió en diferents àmbits, potenciant d’una manera decisiva l’àrea Social Media amb la creació d’un nou web i de plataformes com ara Facebook.

L’ABJ ha encarregat a Soroll de Fons la creació de tres vídeos promocionals per a mostrar quines són les activitats que l’Agrupació ve desenvolupant en els últims anys a favor de causes solidàries, relacionant salut, esport i gent jove, o de suport als seus socis, més de 900. En aquest sentit hem fet el seguiment de dues de les jornades “Enganxa’t a l’esport” a Taradell i Salt, amb la participació d’exjugadors del Barça com ara Josep Moratalla, Carles Reixach, Josep Fuster o Delfí Gelí, i del sopar de Nadal de l’Agrupació que aquest any s’ha celebrat per primer cop en les instal·lacions del Camp Nou.
Amb el doble objectiu de potenciar la marca i contribuir a la difusió d’aquests continguts a la xarxa, hem proposat vídeos d’uns tres minuts de durada amb les següents característiques: grafismes en 3D a partir del logotip de l’agrupació –careta d’entrada i sortida, i chyrons- per a unificar els continguts i potenciar la imatge de l’ABJ; gravació i guió en format reportatge, potenciant el vessant humà dels protagonistes i el públic assistent a les activitats; finalment, locució i sonorització professional per a reforçar els ambients i les transicions de les diferents seqüències.
El resultat final, ha estat la creació de tres càpsules informatives especialment creades per a la difusió a la xarxa i contribuir a potenciar el prestigi del client i la seva aposta per a la innovació.
Agraïm la confiança que ens ha fet l’Agrupació Barça Jugadors i la possibilitat de poder contribuir des de la nostra experiència a fer realitat els seus objectius. I, en aquest sentit, destacar que la tria del vídeo com a contingut 2.0 és sempre l’eina més efectiva en la Comunicació Social Media.

Exemple d’uns dels vídeos realitzats sobre el Sopar de Nadal de 
l’Agrupació Barça Jugadors el desembre de 2011 :

“Aprofita els Pac Low Cost”

Soroll de Fons, comunicació social media, estrena la campanya “Aprofita els Pac Low Cost” per satisfer les necessitats de tothom qui vulgui tenir o millorar la presència a la xarxa de la seva empresa, marca, producte i/o persona. Els pacs inclouen diversos serveis i satisfan tant les necessitats més bàsiques, com ara la creació de perfils al Facebook o Twitter entre d’altres plataformes, i també les necessitats més exigents i especialitzades com la creació de campanyes específiques de productes concrets a partir d’estratègies de màrqueting online, l’assignació d’un community manager per dinamitzar les Xarxes Socials o l’obertura i gestió de perfils al Linkedin o Souncloud.

L’objectiu dels Pac Low Cost és facilitar la digitalització a les empreses, autònoms, entitats o freelances dins les Xarxes Socials d’una forma econòmica i professional, donant suport estratègic al client perquè pugui treure’n el màxim rendiment i benefici pel seu negoci.
Si voleu més informació sobre els Pac Low Cost, entreu al següent enllaç:
Més informació sobre els Pac Low Cost de Soroll de Fons

Surt publicat el III estudi sobre les Xarxes Socials a Internet

Soroll de Fons – comunicació social media, us acosta l’informe del mes de novembre de 2011 que té com a objectiu general tractar d’entendre l’evolució que han tingut les Xarxes Socials des de 2009, amb els següents objectius particulars:
– Comprendre i analitzar els efectes del naixement de noves Xarxes com Google+, així com els canvis en els hàbits de consum dels internautes.
– Conèixer la utilització de les Xarxes Socials en dispositius mòbils.
– Conèixer el comportament dels espanyols que usen xarxes socials en relació amb l’e-commerce.


El futur de les Xarxes Socials és “un full en blanc”

En la interessant jornada AERCOmparte celebrada al Cibernàrium de Barcelona, per parlar i reflexionar sobre el màrqueting aplicat al Social Media, el concepte més rellevant -a parer nostre- i que volem compartir, és el del “full en blanc”.
La pregunta en taula rodona va ser la simple i recorrent sobre el futur de les xarxes socials. En canvi la resposta senzillament genial i visionària: un full en blanc. La xarxa social que aconsegueixi donar els serveis d’un full en blanc, i els màxims competidors semblen ser Facebook i Google+, serà la que sobreviurà de manera hegemònica. Malgrat que la majoria de ponents apostaven per G+, el consens es va establir en considerar que l’evolució passava per dotar a l’usuari d’un metafòric full en blanc on poder decidir “lliurement” -i les cometes les posem nosaltres- amb qui vol interactuar, amb quines aplicacions, i amb total connectivitat i personalització.
De fet, la tendència actual de les xarxes socials ja és la de semblar-se cada cop més a un full en blanc. Si ens centrem en els dissenys actuals això és obvi: un fons totalment en blanc, un cos central minimalista i bàsicament text, fotos i un menú senzill. A més, cada cop apareixen més aplicacions per poder utilitzar i personalitzar la xarxa com les upps de benvinguda, per exemple. Tot plegat ens fa veure que el camí cap el full en blanc sembla estar traçat encara que ens cal saber fins a quin punt aquesta personalització podrà ser més o menys absoluta.
I com que totes les possibilitats estaran a l’abast de la decisió dels usuaris, mai com ara tindran la responsabilitat i la decisió total del que publicaran, de com i on ho faran.
És per això que a Soroll de Fons Comunicació Social Media destaquem la importància que adquirirà la monitorització de la xarxa, una qüestió cabdal per a les empreses, marques, producte o persones. Caldrà saber què diuen de nosaltres per estar-ne ben informats però, sobretot, per fer una bona gestió de la nostra reputació, que serà el nostre fet diferencial i de qualitat.

Per això, veiem de vital importància crear una bona estratègia de presència a les xarxes socials i planificar bé la nostra digitalització en els Social Media, per no caure en l’error d’obrir canals d’una manera indiscriminada.

Promocionem el Social Media del 2n Tour de Música en Viu de Llançà

Enguany se celebra el 2n Tour de Música en Viu de Llançà i Soroll de Fons ha rebut l’encàrrec de donar suport a la promoció d’aquest esdeveniment musical tant pel que fa a la difusió a través dels mitjans de comunicació com en la creació i dinamització de les plataformes social media.
El Tour és un projecte organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llançà pensant en la necessitat de fomentar l’oci nocturn. Durant 16 dies, del 25 de novembre al 10 de desembre, s’oferiran 26 concerts en viu de grups catalans repartits en 13 locals d’aquesta vila altempordanesa.
En aquest sentit, ens hem proposat de difondre i amplificar aquesta iniciativa a través dels canals tradicionals i els digitals amb un doble objectiu de llarg abast: aconseguir una elevada afluència de públic per a esdevenir un reclam per als patrocinadors. Evidentment, cal dir que tenim bona matèria prima: una oferta atractiva i de qualitat.
La nota de premsa i el Facebook
La combinació d’aquests dos elements, nota de premsa i Facebook, és la base de l’estratègia per aconseguir els nostres objectius, complementant la feina de difusió i captació que amb molt bon criteri ja ve fent l’ajuntament des de la primera edició.
D’una banda hem creat un targetó aprofitant la imatge del Tour i el text de la nota de premsa de l’esdeveniment, al qual hem afegit i linkat el logo i la URL del Facebook oficial que hem generat: http://www.facebook.com/tourmusicaenviu Un targetó que enviarem a tots els mitjans de comunicació generalistes, específicament als culturals i musicals, però també fent especial atenció als d’àmbit local.
El Facebook ha estat ideat amb un triple objectiu: complementar el targetó amb la informació de la programació, els col·laboradors i facilitar el contacte, creant pestanyes exclusives; ser un pol d’intercanvi d’interessos entre grups, locals i seguidors; i, finalment, promocionar i captar més públic pel Tour.
La participació de tots els agents implicats en aquest esdeveniment –ajuntament, locals, grups, col·laboradors, veïns…- és clau per a difusió del Tour i per a teixir una xarxa social que faci més coneguda i necessària una iniciativa d’aquestes característiques.
Finalment, agrair a en Joan Carles Subirats, regidor de Joventut, i al seu equip, la confiança. Realment, és un projecte que sentim de prop i que ens entusiasma.

Màrqueting social media aplicat a un projecte musical

L’apassionant repte de dinamitzar una empresa de música on-line.

Fa uns mesos vam rebre l’encàrrec de crear i dinamitzar les plataformes socials de Freeaudiolibrary, una empresa que es dedica a vendre música lliure de drets d’autor a través de la xarxa. Tot un repte pels que ens dediquem al màrqueting a les xarxes socials i la Comunicació Social Media.

La primera tasca fou fer una diagnòsi general que va consistir en analitzar la competència en els social media, la usabilitat del web del client en relació a les xarxes socials, les plataformes ja creades, del públic potencial al que es vol arribar, entre d’altres. De tot aquesta diagnosi en va sorgir les línies estratègiques de treball concretant unes propostes d’execució.

En aquest sentit, i a grans trets, vam orientar la informació del web freeaudiolibrary.com a millorar la usabilitat pel que fa a reforçar visualment la presència de l’empresa a les plataformes social media, incloent les icones social media en una posició preeminent del web o la inclusió d’un fan box.

Així mateix, vam modificar el Facebook, Twitter i Youtube ja existents, personalitzant i unificant l’estil de marca (logotips, fons, imatges del producte..), incloent en els perfils la informació clau per tal de millorar la indexació als motors de cerca, el SEO i el flux de visites al web de l’empresa.

Cal destacar també, que arrel de la diagnosi vam veure la necessitat de crear un perfil específic en una plataforma social relacionada amb la música degut a la peculiaritat de l’empresa i el perfil potencial dels visitants -públic interessat en la música, tant professional com amateur-. Per tant, vam obrir un compte a Soundcloud amb la intenció de compartir les demos musicals amb els usuaris, creant vincles amb el Facebook i compartir no només contingut en format text sinó també en format àudio, a través de la creació d’un menú específic anomenat “Demo música”.

En l’anàlisi estratègic general per fer present l’empresa en les xarxes socials, vam concloure que el Facebook havia de ser la plataforma amb més importància com a base receptora de seguidors i continguts. Aquesta plataforma ens permet conversar, difondre i estendre la informació en format text, àudio i vídeo, gràcies a la connexió existent amb les plataformes Youtube, Soundcloud i Herzio. Una connexió que permet a l’empresa musical amplificar el seu missatge mostrant el seu producte d’una forma més eficaç i en xarxa.

Un cop executades les propostes, les hem dotat de contingut per poder-les dinamitzar. Aquest és un pas cabdal, fins i tot més que el fet de tenir uns perfils oberts a les xarxes socials, ja que sense dotar-les de contingut de qualitat no es pot garantir l’eficàcia del màrqueting social. En aquest sentit, recomanem fer un inventari dels continguts potencials de cada empresa pel que fa a la digitalització i el seu ús, així com també la seva periodització. L’objectiu és generar estratègies i línies de treball en la dinamització per fer créixer el número de seguidors i fidelitzar-los.

Finalment, a Soroll de fons, com a especialistes en Comunicació Social Media, ens encarregarem també de la gestió i dinamització de les tasques de community management de la marca. El nostre horitzó és posicionar Freeaudiolibrary entre els principals referents en el sector de la venta de música professional i ampliar el perfil dels compradors gràcies a les possibilitats que ofereixen els seus productes i interessants ofertes.

La necessària Comunicació Social Media

Les plataformes Social Media -Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, entre d’altres- permeten la interacció d’institucions, empreses o professionals amb els ciutadans, clients o seguidors.
Aquests nous canals de comunicació immediata permeten conèixer a l’instant les opinions, els comentaris, les preguntes, les reflexions o els suggeriments d’uns usuaris que prenen un rol “actiu”, a l’hora que es converteixen en un “actiu” molt valuós per a l’empresari o el professional. Aquesta nova Comunicació Social Media genera noves formes de difusió dels productes, marques o missatges, creant una nova forma de màrqueting online.
Cal, doncs, escoltar activament, interactuar, relacionar-se, participar, aprofitar aquesta immediatesa en la conversa amb l’usuari perquè ens obren un nou ventall de possiblitats per donar-se a conèixer en una xarxa global d’audiència i repercussió il·limitada.
A més, una correcta gestió del Social Media repercutirà positivament en la reputació de la marca, la fidelització i l’atenció eficaç dels clients-usuaris.
Una eficaç gestió de la Comunicació Social Media augmenta el trànsit i el nombre de visites als webs d’empreses i professionals, millora el posicionament del web als cercadors i permet una difusió més ràpida i eficaç del producte, projecte o marca, gràcies a la propagació viral del contingut que ofereixen les plataformes Social Media.
Ara és el moment de fer el pas i apostar decididament per explicar, escoltar i establir converses amb l’entorn. Ara és el moment de digitalitzar d’una manera àgil i rendible la teva empresa, projecte, marca i/o persona.

Psicoanàlisi digital

No deixa de ser paradoxal que en un entorn tant “líquid” -per utilitzar una expressió d’en Velilla– com és Internet, el consell més sorprenent i pràctic que et donin sigui el de l’autenticitat, ser tu mateix, no enganyar.
Dels interessants conceptes comentats a la taula rodona sobre gestió d’empreses en entorns digitals, organitzada per la Business School de la Universitat Oberta de Catalunya, aquesta idea és la que més m’ha sorprès. I no és perquè els tres tenors del Social Media, Javier Velilla, Francesc Grau i Roberto Carreras, es perdin en conceptes eteris i de tant en tant baixin a la terra, no, sinó perquè ser un mateix és un principi vital al que no s’ha de renunciar mai. M’impacta que ens n’oblidem, potser perquè jo també ho faig.
De les moltes aportacions dels assistents a l’acte, bona part cerquen, conscientment o inconscientment, la resposta a la pregunta màgica de la gallina dels ous d’or: “com puc fer diners a través d’Internet?”. Ah, caram! Si l’objectiu és només aquest, en un entorn multifactorial i en transició com el digital, qualsevol resposta és poc assimilable.
Fa temps que vinc dient, en alguna conferència, que només podem arribar a ser bons professionals, de qualsevol mena i sector, si som bones persones. Segur que és molt simple dir-ho, però també estic convençut que és molt complicat aconseguir-ho. Aportar valors reals a les empreses hauria de ser una de les parts fonamentals en la gestació d’un negoci i, la resta, només eines per ajudar-nos a aconseguir rendiments econòmics lícits.
Roberto Carreras, Javier Velilla, el representant de la UOC, i en Francesc Grau.
Però quants de nosaltres estem preparats per enfrontar-nos a nosaltres mateixos, a revisar-nos. Fa por, oi? Quantes vegades hem trepitjat els nostres criteris, les nostres conviccions, per conquerir a qualsevol preu.
La “multidireccionalitat global”, de la que parla en Grau, és una mena de jurat popular que avaluarà sense compassió cadascun dels nostre actes i ens situarà allà a on ens pertoca. Si no fem ara aquest psicoanàlisi digital, abans d’emprendre cap aventura a la xarxa, no haurem entès que els usuaris han deixat de ser números per passar a ser persones que ens miren de tu a tu. I de nou una paradoxa: la globalitat digital ens humanitza.
Per tant, no estaria de més que la formació en entorns digitals preveiés una introducció o curs zero sobre ètica en majúscules, basada en dos conceptes: pedagogia i psicologia. Pedagogia per estar ben preparat en els maratonians monòlegs que s’estableixen quan ens reunim amb futurs clients/organitzacions per fer-los entendre que han de fer el pas a digital. I psicologia, per no tornar-se boig en l’intent.
Paciència.
Francesc Buxeda i Aliu. Soroll de fons, comunicació social media.

Soroll de Fons inaugura la web de somos.som de Julia Otero

Després de dos mesos de feina intensa, Soroll de fons, comunicació social media, ha inaugurat el web www.somossom.com/ de la productora audiovisual dirigida per la periodista Julia Otero. El web ha estat pensat, estructurat i dissenyat per a satisfer les necessitats específiques del client: donar ressò al seu producte, oferir els seus serveis i ser un canal de comunicació amb els professionals del sector i el públic en general.

El web és una eina interactiva que es complementa amb les plataformes socials (Facebook, Twitter i Youtube) que hem creat, que gestionem i dinamitzem. Una plataforma global que ens permet interactuar directament amb els usuaris coneixent de primera ma les seves impressions respecte dels productes audiovisuals i llançar campanyes per a promocionar-los.

Francesc Buxeda entrevistat a Catalunya Ràdio. Escolta l’entrevista

Fa pocs minuts que Francesc Buxeda, que dirigeix Soroll de fons, ha parlat de la promoció 2.0 del llibre Pare Manel en directe a l’estudi que té Catalunya Ràdio en aquest dia de Sant Jordi. 
Pots escoltar l’entrevista clicant el “play”: