La necessària Comunicació Social Media

Les plataformes Social Media -Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, entre d’altres- permeten la interacció d’institucions, empreses o professionals amb els ciutadans, clients o seguidors.
Aquests nous canals de comunicació immediata permeten conèixer a l’instant les opinions, els comentaris, les preguntes, les reflexions o els suggeriments d’uns usuaris que prenen un rol “actiu”, a l’hora que es converteixen en un “actiu” molt valuós per a l’empresari o el professional. Aquesta nova Comunicació Social Media genera noves formes de difusió dels productes, marques o missatges, creant una nova forma de màrqueting online.
Cal, doncs, escoltar activament, interactuar, relacionar-se, participar, aprofitar aquesta immediatesa en la conversa amb l’usuari perquè ens obren un nou ventall de possiblitats per donar-se a conèixer en una xarxa global d’audiència i repercussió il·limitada.
A més, una correcta gestió del Social Media repercutirà positivament en la reputació de la marca, la fidelització i l’atenció eficaç dels clients-usuaris.
Una eficaç gestió de la Comunicació Social Media augmenta el trànsit i el nombre de visites als webs d’empreses i professionals, millora el posicionament del web als cercadors i permet una difusió més ràpida i eficaç del producte, projecte o marca, gràcies a la propagació viral del contingut que ofereixen les plataformes Social Media.
Ara és el moment de fer el pas i apostar decididament per explicar, escoltar i establir converses amb l’entorn. Ara és el moment de digitalitzar d’una manera àgil i rendible la teva empresa, projecte, marca i/o persona.