El futur de les Xarxes Socials és “un full en blanc”

En la interessant jornada AERCOmparte celebrada al Cibernàrium de Barcelona, per parlar i reflexionar sobre el màrqueting aplicat al Social Media, el concepte més rellevant -a parer nostre- i que volem compartir, és el del “full en blanc”.
La pregunta en taula rodona va ser la simple i recorrent sobre el futur de les xarxes socials. En canvi la resposta senzillament genial i visionària: un full en blanc. La xarxa social que aconsegueixi donar els serveis d’un full en blanc, i els màxims competidors semblen ser Facebook i Google+, serà la que sobreviurà de manera hegemònica. Malgrat que la majoria de ponents apostaven per G+, el consens es va establir en considerar que l’evolució passava per dotar a l’usuari d’un metafòric full en blanc on poder decidir “lliurement” -i les cometes les posem nosaltres- amb qui vol interactuar, amb quines aplicacions, i amb total connectivitat i personalització.
De fet, la tendència actual de les xarxes socials ja és la de semblar-se cada cop més a un full en blanc. Si ens centrem en els dissenys actuals això és obvi: un fons totalment en blanc, un cos central minimalista i bàsicament text, fotos i un menú senzill. A més, cada cop apareixen més aplicacions per poder utilitzar i personalitzar la xarxa com les upps de benvinguda, per exemple. Tot plegat ens fa veure que el camí cap el full en blanc sembla estar traçat encara que ens cal saber fins a quin punt aquesta personalització podrà ser més o menys absoluta.
I com que totes les possibilitats estaran a l’abast de la decisió dels usuaris, mai com ara tindran la responsabilitat i la decisió total del que publicaran, de com i on ho faran.
És per això que a Soroll de Fons Comunicació Social Media destaquem la importància que adquirirà la monitorització de la xarxa, una qüestió cabdal per a les empreses, marques, producte o persones. Caldrà saber què diuen de nosaltres per estar-ne ben informats però, sobretot, per fer una bona gestió de la nostra reputació, que serà el nostre fet diferencial i de qualitat.

Per això, veiem de vital importància crear una bona estratègia de presència a les xarxes socials i planificar bé la nostra digitalització en els Social Media, per no caure en l’error d’obrir canals d’una manera indiscriminada.